„Azért ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát
adtam néktek, hogy miképpen cselekedtem veletek, ti
is akképpen cselekedjetek.” (János 12, 14-15.)